Partnership Living Tomorrow

Sinds mei is Vlinvesta trotse partner van Living Tomorrow. Als investeringsonderneming komen wij dagelijks in contact met innovatie en nieuwe technieken binnen onze verschillende activiteiten. Samen met Living Tomorrow zullen we dit verder uitbouwen in de toekomst.

ÉÊn van onze bedrijven, Van Loo Projects, actief in grond- en afbraakwerken, zet sterk in op het recupereren van materialen. We trachten zo weinig mogelijk primaire grondstoffen te gebruiken, dan wel gerecycleerde granulaten te verwerken in betonproducten en toepassingen. Dat is natuurlijk wat perfect aansluit bij het verhaal van Living Tomorrow.

Verder denken we als Vlinvesta actief mee aan de toekomst . Bij de productie van cement komt CO2 vrij. Ongeveer 5% van de CO2 die wereldwijd in de atmosfeer terecht komt door toedoen van de mens, is afkomstig van de cementindustrie. Bij Vlinvesta willen we ons dan ook inzetten op CO2 reductie. Hiervoor hebben we een project lopende om polymeermengsels (als vervanger voor cement) in beton te verwerken. De ondersteuning van Living Tomorrow hierbij is een groot voordeel.