Vlinvesta biedt een oplossing

voor uw beton, puin en asfalt

Met Rumst Recycling staat Vlinvesta in voor het verwerken van puin tot secundaire granulaten, het duurzaam produceren van beton en het reinigen van vervuilde bodem met oog op hergebruik.