Sinds kort maakt Rumst Recycling deel uit van het consortium 3DGCP

Dit consortium pioniert met 3D printen met cementloos beton. 3D printen met een cementloos mengsel resulteert in enorme CO2-reducties en heeft daarom het potentieel daadwerkelijk bij te dragen aan de vergroening van het bouwproces. Onze eerste testcases zijn bijzonder veelbelovend. Eerste concrete toepassingen presenteren we komend voorjaar…